Kromeks Madencilik A.Ş


KROMEKS MADENCİLİK SİVAS ULAS KONSANTRATÖRÜ İŞLETMENİN YERI Işletme Sivas - Ulaş Karayolunun 30. km sinde karacalar barajı yol ayrımı 4. km sinde Yeşilyurt mh. Battalhöyiik Mevkii Ulaş 58380 SİVAS adresinde bulunmaktadır. Fabrika tren garma 750 m mesafededir. AÇIK MADEN OCAĞININ BULUNDUĞU YER OCAK; Sivas Ulaş Örenlice Köyünde bulunmaktadır. Toplam Alan 531 hektardır. İşletme ruhsatı alınmıştır. Saha tamamen açık sahadır. I Milyon Ton rezerv bulunmaktadır. MADEN SAHASİNDA AÇILAN 2 ADET YARMADA I .YARMA: Doğu-batı uzantılı kuzey dalım!, bir cevher görülmektedir. Cevher kalınlığı 30-100 cm kalınlığın da daralıp açarak devaın etmektedir. Cevher tenörü %38-40 cr 203 tür. 2.YARMA: Bu ocagin tabanından doğu batı uzantılı 2 m'ye 8 m boyutlarında bir cevher görülmektedir. Cevher fay zonu içinde olup tozlu ve düşük tenörlüdür. Ayrıca sahanm çeşitli yerlerinde çok sayıda eevher mostrası meveuttur.Tahmini beklenilen rezerv 1 milyon ton'dur. Cevher tenörü %8 - 12 arasıdır. Bu da fabrikada işlendikten sonra %48'e çevrilmektedir. Fabrikada günlük üretim kapasitesi 600 tondur. Saha sivas ili ulaş ilçesi eski karahisar köyünün kuzeyinde sert mahmut köyünün dogusun'da yer almaktadır. MOCAVIRINDE PEMA A-Ş NIN SAIIASI VE mis! VARDIR İŞLETMENİN ALANI, BINA VE BÖLÜMLERI İşletme toplam 65000m2 tapulu arazide ve 11000 mı lik açık 5000 mı lik kapalı alana sahiptir. 1 adet idari bina 2 adet yatakhtme 1 adet yemekhane salonu 2 adet lojman 2 adet tamirhane 1 adet otopark alanı 1 adet spor sahası 2 adet stok sahası 1 adet artık ve pasa sahası 1 adet fabrika binası 1 adet kapalı makine park garaj ı bulunmak tadı r.

Fotoğraf Galerisi